Program Centra v listopadu

Tradiční pokec v čajovně – pozor změna termínu!

Původní termín 17. listopadu zrušen (z důvodu státního svátku). Nový termín: 24. 11. od 18 h.
Kde? V čajovně u Džoudyho v Praze
.Během setkání se můžete těšit i na zajímavý program. Více informací…


SignWriting workshop

V sobotu 1. listopadu se v Brně uskuteční SignWriting workshop – o znakopisu.V neděli 2. listopadu se uskuteční SignWriting workshop v Praze /pro nízký zájem byl workshop zrušen/Více informací a přihlášky…

Kurzy znakopisu (SignWritingu)

začínají v Brně 12. listopadu, konají se vždy 1x za 14 dní od 18:00 do 20:00 ve středisku Teiresiás na Masarykově univerzitě. Využijte jedinečnou příležitost naučit se číst a psát znakový jazyk!
Kurzy v Praze budou vypsány od února 2009
Více informací a přihlášky…

Cyklus přednášek „Svět Neslyšících – Neslyšící ve světě“

První přednáška se uskuteční 12. listopadu od 17.30 hodin. Kde: v prostorách APPN, o.s., Vratislavova 12/28, Praha 2 – Vyšehrad. Téma: návštěva N/neslyšících v polském městě Lodž. Vyprávění, fotografie a film o uskutečněné výpravě si pro Vás připravila Lucie Půlpánová a Štěpána Sirůčková. Přednáška bude tlumočena z CZJ do češtiny a naopak. Vstupné: 30 Kč. Připraveno bude drobné občerstvení. Těšíme se na Vaši hojnou účast :) leták pdf

Bližší informace získáte na e-mailu kc@ruce.cz

Sdružení založeno …

Naše sdružení bylo oficiálně zaregistrováno 4. 3. 2008 ministerstvem vnitra jako Centrum mezikulturní výměny a dialogu, o.s.

Cílem sdružení je usilovat o vzájemné setkávání, přiblížení a dialog kultury neslyšících a slyšících občanů.

Sdružení se snaží o zviditelnění, podporu a propagaci kultury neslyšících uprostřed slyšící majority, umožnění vzájemného poznání a pochopení života, potřeb a kultury neslyšících a slyšících občanů.

Sdružení chce v budoucnu

  • nabízet neslyšícím škálu kulturních zájmových činností,
  • organizovat kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro slyšící a neslyšící občany, umožňující jejich bližší setkávání,
  • poskytovat poradenskou činnost neslyšící minoritě,
  • seznamovat slyšící společnost s komunitou neslyšících, jejich problémy a potřebami.

Pro více informací o sdružení a jeho aktivitách nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu: kc@ruce.cz

Pro informace o komunitě neslyšících, jejich znakovém jazyce a kultuře navštivte náš informační portál www.ruce.cz

Doporučujeme také články, které jsou uvedeny v na v levé části stránky pod „Odkazy“.