o centru

Cílem sdružení je usilovat o vzájemné setkávání, přiblížení a dialog kultury neslyšících a slyšících občanů.

Sdružení se snaží o zviditelnění, podporu a propagaci kultury neslyšících uprostřed slyšící majority, umožnění vzájemného poznání a pochopení života, potřeb a kultury neslyšících a slyšících občanů.

Prostřednictvím informačního portálu www.ruce.cz poskytuje neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým i slyšícím lidem, kteří jsou s nimi jakkoli spojeni informační servis. Dále informuje a seznamuje slyšící společnost s komunitou neslyšících, jejich problémy a potřebami.

Sdružení se také snaží o podporu psané literatury ve znakovém jazyce prostřednictvím zápisu SignWriting (znakopis) publikuje takto psané materiály, šíří informace o tomto druhu zápisu znakového jazyka.

Aktuální projekty:

Jedním ze našich současných projektů je realizace textových přepisů rozhlasového seriálu Slyšet je snad právo?!, který vznikl díky spolupráci rádia Classic a ČKTZJ v roce 2008. Seriál volně navazuje na předchozí seriál Slyšet je ticho.

Druhým současným projektem je přepis pohádky neslyšících autorů „O neslyšícícm rybáři“ do znakopisu (SignWritingu) a překlad pohádky „O třech medvědech“ z ASL..

Jednou z kulturních aktivit, které pořádáme je „Tradiční pokec v čajovně“, který přispívá k sbližování obou kultur. Aktuální termíny konání těchto neformálních setkání naleznete na našich stránkách.

kontakt: kc@ruce.cz

adresa pro korespondenci:
Kulturní centrum RUCE
Kloboukova 2262,
14800 Praha 4 – Chodov

organizační struktura

rada
předseda: Jan Fikejs
Žaneta Petraturová
Štěpána Sirůčková

členové
František Půlpán, Jitka Václavíková ml

pokud máte zájem stát se členem sdružení, kontaktujte nás prosím prostřednictvím uvedeného emailu.

Výroční zpráva za rok 2012 ke stažení (0,8 MB pdf)

Výroční zpráva za rok 2011 ke stažení (0,3 MB pdf)

Výroční zpráva za rok 2010 ke stažení (0,5 MB pdf)

Výroční zpráva za rok 2009 ke stažení (0,2 MB pdf)

Výroční zpráva za rok 2008 ke stažení (1,2 MB pdf)